به گزارش ایرنا ، دکتر ابراهیم نعیمی روز پنجشنبه در نشست با مسئولان دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم آسیب‌های روانی و اجتماعی دانشجویان در قالب معیارهای مهمی که بر روی سبک زندگی، تعامل، ارتباطات و تحصیل تاثیرگذار است را شناسایی و طرح و برنامه‌هایی برای حل و فصل این مسائل تدوین می‌کند.

وی گفت: تابستان امسال دوره‌های آموزشی برای کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه‌ها برگزار شد تا این همکاران از اول مهرماه فرایند عملکردی را به گونه‌ای شروع کنند که پس از ۴ ترم به هدف مورد نظر طرح پاد برسیم.

نعیمی یکی دیگر از کارهای بزرگ و مهم را اصلاح آیین‌نامه تاسیس مراکز مشاوره دانست و افزود: این موضوع و در اختیار وزیر علوم قرار گرفته و یک تیم ۶ نفره مامور شده تا این آیین‌نامه را مورد بازبینی قرار بدهند و طبق آن اصالت بر پیشگیری است و مراکز مشاوره از انفعال خارج می‌شوند.

وی با اشاره به سایر طرح‌ها و برنامه‌های ادارات کل وزارت علوم، گفت: طرح تاد یعنی تجارب ارزشمند دانشجویان، تام یعنی تجارب ارزشمند مشاوران، مدیران و مددکاران است که از جمله دیگر طرح‌های وزارت علوم می باشد و براساس طرح تاد از تجربیات دانشجویان بهترین ساز و کار مطلوب را در اختیار سایر دانشجویان قرار دهد، استفاده خواهد شد.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بیان کرد: برای آغاز سال تحصیلی طرح سرآغاز در نظر گرفته شده که مطابق این طرح مددکاران و مشاوران مراکز در خوابگاه‌ها حاضر شده و با دانشجویان بویژه ترم اولی‌ها هم کلام شده و با دانشجویان آشنایی ایجاد کرده و سنجشی در خصوص مشکلات احتمالی و احصای آنها انجام خواهند داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.