به گزارش ایرنا، رضا نجفی در این ملاقات ضمن تبادل نظر درباره زمینه‌های ارتقای همکاری بین دو طرف، آثار تحریم‌های یکجانبه ظالمانه آمریکا بر وضعیت سلامتی و درمان جانبازان شیمیایی کشورمان را تشریح کرد و از مدیرکل خواست تا از مساعی جمیله خود برای رفع نیازهای فوری پزشکی جانبازان شیمیایی استفاده کند.

وی همچنین بر ضرورت اجرای کامل، موثر و بدون تبعیض مفاد کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و رعایت تعهد کشورها در کنوانسیون راجع به همکاری‌های بین المللی به ویژه تبادل مواد و تجهیزات شیمیایی برای استفاده‌های صلح آمیز، رفع موانع تجارت شیمیایی بین کشورهای عضو و عدم اعمال تحریم های یک‌جانبه مغایر با کنوانسیون بین کشورهای عضو تاکید کرد.

نجفی با یادآوری این که ایران بزرگترین کشور قربانی سلاح شیمیایی در تاریخ معاصر است، خاطرنشان کرد که اهداف کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی بدون انهدام کامل همه انواع ذخایر سلاح های شیمیایی و پیوستن آنهایی که خارج از کنوانسیون هستند، محقق نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.