عابدین خرم چهارشنبه شب در جمع اعضای خانه احزاب استان افزود: اگر کنشگری توسط احزاب، گروه های مرجع، نخبه صورت نگیرد، آن جامعه، جامعه خفته، بسته، غیر متحرک و غیرفعال خواهد بود.

وی اظهار کرد: در مکتب و انقلاب ما یکی از مهمترین آورده های نظام اسلامی فعال بودن و کنشگری اقشار مختلف جامعه است.

خرم با بیان اینکه معارضه هایی که توسط دشمنان قسم خورده و عوامل آنها بر علیه نظام صورت می گیرد خط قرمز ماست ، گفت: نظام با آغوش باز موضع گیری های سیاسی، افکار و بیانات و دیدگاه های گروه های سیاسی را قبول می کند و هیچ گونه موضع شکننده در مورد آنها اعمال نمی کند.

وی با بیان اینکه استان در حال حرکت به سمت برنامه های پیش بینی شده است و بی برنامه گی و روزمرگی در این دولت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دولت به شعار « دولت مردمی، ایران قوی» پایبند است و امروز تمام شاخص ها نشان می دهد که این دولت بیشترین ارتباط مردمی در تمامی حوزه های جغرافیایی و جمعیت هر استان داشته است.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: دولت فعلی به اصول و ارزش های خود پایبند ماند و در ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود هیچ گونه باج خواهی و باج دهی مواجه نشد.

خرم تاکید کرد: احزاب و گروه های سیاسی چه در رویکردهای ایجابی و چه سلبی از لحاظ اجتماعی و سیاسی نگاه متوازنی داشته باشند.

در آذربایجان شرقی ۳۵ حزب مجوزدار وجود دارد که در این نشست تعدادی از نمایندگان این احزاب به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.