گمانه زنی ها پیرامون آبگیری سد چمشیر گچساران

یاسوج- ایرنا- در حالی که سد چمشیر گچساران دی ماه آبگیری می شود، عده ای ساخت این سد را یک کار دقیق و کارشناسی می دانند که موجب بهبود و تحول منطقه می شود و برخی دیگر نگاه متفاوت تری نسبت به موضوع داشته و معتقدند که احداث سد یاد شده چشم بسته آبگیری می شود و ایرادهایی را بر آن وارد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید