پاسخی به برخی برادران نزدیک اما دور

تهران – ایرنا – اگر مجموعه رفتار افراد که امروز و آنهم در این شرایط تهمت را ابزار سهم‌خواهی خود کرده‌اند رصد کنیم، می‌بینیم دایره‌های انقلابی‌گری را محدود به دوستان خودشان کرده‌اند و تنها ابزارشان تخریب است.

دیدگاهتان را بنویسید