موضوع سلامت برای دولت و مجلس مهم و حساس است

تهران- ایرنا- محمد باقر قالیباف در روند بررسی گزارش کمیسیون بهداشت در مورد کمبود دارو در کشور خطاب به وزیر بهداشت گفت:موضوع سلامت برای دولت و مجلس مهم و حساس است ما شما را مسوول هماهنگی رفع کمبود دارو در کشور می دانیم.

دیدگاهتان را بنویسید