سرچهان فارس چشم به راه اختصاص ٢٠ میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس جمهور

شیراز-ایرنا-سرپرست فرمانداری شهرستان سرچهان با اشاره به مصوبه ٢٠ میلیاردی سفر استانی ریاست جمهور، گفت: این اعتبار باید با پیگیری مداوم از طریق مجاری استانی و ملی تا پایان سال جذب شود.

دیدگاهتان را بنویسید