حافظه شما برای به خاطرسپاری کلمات چگونه عمل می کند؟

هزاران کلمه ریز و درشت در بانک‌ حافظه ما انباشته شده‌اند و فقط منتظرند به سرعت برداشته شوند و در جملات قرار گیرند. اما همیشه برای ما جالب است بدانیم چگونه این اتفاق می افتد؟

دیدگاهتان را بنویسید