اینترنت عامل متفاوت شدن نسل «زد» است/ این عبارت در مورد جامعه ایرانی کاربرد چندانی ندارد

تهران -ایرنا – دبیرگروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی گفت :مهمترین عاملی که نسل «زد» را در تعریف از دیگر نسل ها متمایز می‌کند، دسترسی به اینترنت است اما نمی توان براساس یک عامل، ویژگی هایی را به یک نسل تعمیم داد.

دیدگاهتان را بنویسید