استفاده از ماشین «کشت حوضچه ای» در اراضی کشاورزی همدان آغاز شد

همدان – ایرنا – رئیس اداره مکانیزه و فناوری های کشاورزی همدان گفت: استفاده از ماشین «کشت حوضچه ای» با هدف افزایش بهره وری در اراضی کشاورزی (شیب دار) به همت بخش خصوصی در این استان آغاز شد.

دیدگاهتان را بنویسید